Håndtering av søppel

Alle eiere og deres gjester oppfordres til å lese oppslagene i SOPBODEN.
Den er i Nord-enden av blokk 2.
Alt som kastes skal være rent og dersom det er mulig være sammenbrettet.
I plastbeholderen skal det kun være plast.
Aviser, reklame og tidsskrifter skal leveres på egen plass.
Er du i tvil; se deg rundt og se hva de andre har gjort.

NYTT: FRA 1. DESEMBER 2018 ER VI PÅLAGT AV MARIESTAD KOMMUNE 
Å SORTERE MATSØPPEL I EGNE POSER, SOM KASTES I EGNE SØPPELDUNKER.
DET ER VELDIG VIKTIG AT DET IKKE KOMMER RESTAVFALL I MATSØPLA.
Mer info om matsøppelposer og dunker kommer.

Her er brosjyren som vi har fått:
Trykk her for å lese hele brosjyren:  Sortering av matsøppel

Sortering av matsøppel 1