Diverse info fra styret januar 2020

Mir:
Vindusbyttet er ferdig. Skulle det være noen som har noe å utsette på jobben de har gjort, så kontakt Tore Svendsen pr mail (tore_svendsen53@hotmail.com) så tar han det opp med Mir. 
Og dere avtaler en befaring. 

Stråling fra overvåkingskameraene:

Vi har fått henvendelse fra bekymrede beboere mht mulig stråling i fra overvåkningskameraene på våre 2 parkeringsplasser. Denne saken blei grundig behandlet, vi innhentet opplysninger både fra leverandør, montør og eksperter på slike kameraer. Og ikke minst hadde vi en samtale med Statens Strålevern. Vi blei svært beroliget av alle parter, det er ingen strålefare og saken er no lagt bort for vår del. 

Tv avtalen i tv-stua i blokk 1 er no overført til Brf Fritid 4.

Radiatorene:

Caverion har no avsluttet sitt arbeid i Brf Fritid 4. Så langt vi har fått oversikt, har no alle fått varmen tilbake. Skulle det likevel være noen som har noe som ikke fungerer tilfredsstillende: så kontakt Tore Svendsen pr mail (tore_svendsen53@hotmail.com).

Husleieøkning i 2020.

Styret har jobbet tett opp i mot HSB, og har gjort ferdig budsjettet for 2020. Økonomien ser bra ut, og utsiktene rent økonomisk er under kontroll. Vi har blitt varslet om økning av kommunale avgifter på knappe 3% fra kommende år. Husleia blir derfor indexregulert mrd 3% hvert år, fra og med 1. januar 2020. 

Bytte av ytterdører:

Styret har besluttet at vi bytter ut de gamle dørene med helt nye. Dette blir en årsmøtesak. Vi har allerede satt av endel penger til dette arbeidet på neste års budsjett. Varmetapet vi i dag har med dårlige ytterdører vil bli minsket til ett minimum. Vi har bedt om pristilbud i fra 4 firma.