Informasjon fra styret blir fra nå av bare lagt ut her på hjemmesiden.

All info fra styret i Brf Fritid 4 blir lagt ut her på hjemmesiden.
Det blir ikke lagt ut på Facebook-siden.
Dersom det er hast, sender vi ut e-post til de som har,
og meldinger på mobilen til de som ikke har epostadresse.

Send gjerne e-post til medlemmene av styret dersom dere har noe på hjertet.

Leder: Einar Berg – e-post: einar.berg@hotmail.com

Nestleder: Tore Svendsen – e-post: tore_svendsen53@hotmail.com

Sekretær: Leif-Kåre Jensen – e-post: leif.k.jensen@outlook.com

Styremedlem: Toril Røed – e-post: hagbroee@online.no

Styremedlem: Ingunn Berglund Kristoffersen – e-post: ingunn@ingunn.no