Kommentarer til ”Bor her ulovlig”

INGEN I BORETTSLAGET FRITID 4 BOR ULOVLIG

Det har sneket seg inn en svært uheldig formulering i referatet fra medlemsmøtet den 25.juli i år.

Jeg siterer:
Politiet/myndighetene vet hvem som bor her ulovlig! Styret oppfordrer dem
dette gjelder til å ordne opp i SINE SAKER! Det kommer til å bli en reaksjon fra myndighetene
i nær fremtid. Denne blir meget sterk!
Sitat slutt.
Dette kan ikke karakteriseres som annet enn ren skremsels-propaganda uten rot i virkeligheten.
Det er ikke opp til styret å avgjøre hvem som bor her lovlig eller ulovlig. Heller ikke hvor mye tid den enkelte tilbringer i sine leiligheter. I den grad svenske myndigheter mener noen oppholder seg ulovlig i Sverige, blir dette en sak mellom den enkelte og myndighetene. Det er i så fall en sak som borettslaget overhode ikke har noe med.
Hvis styret har fått en offisiell henvendelse fra en svensk offentlig etat med forespørsel om å skaffe til veie en oversikt over borettslaget beboere, så må dette gjøres kjent for beboerne på en skikkelig måte og diskuteres på et medlemsmøte.
Overstående sitat kan derfor ikke karakteriseres som annet enn tøv.

Arvid Hjort-Larsen

 

 

Hallo Arvid.

Her er det nok brukt ord i sterkeste laget, ingen tvil om det.
Myndighetene har bedt om en oversikt over hvem som eier de forskjellige leilighetene.
Og her har styret svart at disse opplysningene får dem ved og henvende seg HSB i Mariestad.

Styret har ingen kjennskap til om det er beboere i Fritid-4 som ikke fyller vilkårene for fast bopel her. Det er heller ikke styrets oppgave og ta rede på dette.

Det er enhver leilighets innehavers plikt og sette seg inn i gjeldene regler. Og gjør man ikke det, kan det fra myndighetens side komme en reaksjon dersom det blir avdekket ulovligheter.

Videre ble det opplyst om at dersom det ved en kontroll ble avdekket kritikkverdige forhold, ville dette bli en sak mellom innehaver av leiligheten og myndighetene.

Håper denne informasjonen var opplysende.

Mvh
Einar Berg
Styreformann.