BYTTING AV VINDU 2019

INFORMASJON I FORBINDELSE MED BYTTING AV VINDU. 2019

OPPDATERING PR. 27. AUGUST 2019:
Mir holder på i oppgang 7 nå. De har igjen å bytte vinduene i tv-stua, og kjøkkenet.
De regner med å starte vindusbytte i blokk 2, oppgang 9, mandag 2. september.

ARBEIDET STARTER I UKE 32       –       5. AUGUST 2019
og er beregnet til å ta 12 uker. De starter i Blokk 1.

MIR: Firmaet som skal skifte vinduer heter MIR og holder til i Vimmerby. Under arbeidet med utskifting av vinduer vil arbeiderne ha tilgang til toaletter og spiserom i Blokk 4.
MIR har vært på besøk og tatt mål av vinduer, og de nye vinduene er no under produksjon.

Skal byttes: Alle vinduer skal byttes, også bodvinduer og vindu i bottenvåningene.
Skal ikke byttes: Unntak er kjøkken som har veranda, der skal ikke kjøkken-vindu og dør skiftes.

Forsøksleilighet: De har nå vært og byttet vindu i en leilighet i Blokk 3, hos Tore Svendsen.
Han sier at de er flinke til å rydde etter seg. Men det blir mye støv.

Støv: Det blir mye finstøv overalt. Det må vi ta selv. Anbefales å dekke til senger, sofa osv. Ta vekk gardiner, tepper, puter og ting og tang, så det er lettere å vaske etterpå.

Om arbeidet: Vinduene skiftes fra innsiden, så det vil ikke bli montert noen form for stillaser på utsiden. MIR vil også besørge fjerning av de gamle vinduene.
De brettene som i dag er montert under vinduene vil bli montert tilbake. De rydder etter seg, men tar ikke støvet.

Utseende: Det blir 3-lags glass. Rundt de nye vinduene vil det bli bredere lister enn det som i dag er montert. Stuevinduene blir to store vindu. Et på høyre side, og et på venstre side. Hver av de to store vinduene går helt ned til vindusbrettet. De to vinduene har sprosser, slik at de utenfra vil se ut som de gamle. De kan åpnes på samme måte som de nåværende stuevinduene.

Legge tilrette for arbeidet: Det er viktig at vi som leilighets eiere legger forholdene til rette for arbeiderne, tar ned gardiner og persienner, myggnett ol. Og husk at arbeidet støver.

Tilbud på nye persienner: Så må vi opplyse om at dem som i dag har persienner IKKE kan bruke disse på de nye vinduene. Men alle leilighets eierne vil få et godt tilbud på de typer persienne som kan leveres til de nye vinduene. Vi vet ikke om myggnettingene passer.
Tidsfrist for bestilling av persienner, brosjyrer, bilder og pris, vil vi legge ut når vi får det.

Være tilstede i leilighetene: De som vil være tilstede når MIR kommer, må ta kontakt med Tore Svendsen, slik at dere kan planlegge det. Eller dere avtaler med familie, naboer eller kjente at de er tilstede, men avtal uansett med Tore om tidspunkt.

Tilgang til boder med vindu: Vi trenger nøkkel til de bodene som har vindu, sånn at det ikke blir forsinkelser. Alternativ er å klippe opp låsene.

Tillatelse til at MIR går inn uten en fra styret er med: Vi ber om at dere som synes det er greit at MIR går inn i leilighetene uten at en fra Styret er med, sender en mail til
Einar Berg: einar.berg@hotmail.com eller Tore Svendsen: tore_svendsen53@hotmail.com

Tetting av sprekker i veggene: I forbindelse med vindusbytte, vil Tommy Ahl og en hjelper tette og pusse de sprekkene som han ikke tok i første runde. Det blir jo ikke pent etterpå, sier han. Noen få eiere har sagt at de vil pusse selv.

VARSLINGS-LAPP FRA MIR
Brf MIR Varslings lapp.