Blokkansvarlige og brannansvarlig for BRF Fritid 4 – fra april 2019

Blokkansvarlige:

Blokk 1:    Tor Åge Eilertsen

Blokk 2:    Einar Aarre

Blokk 3:    Tore Svendsen

Blokk 4:   Svein Berglund

Blokkansvarlig skal etterse at forbruksmateriell er i orden og ellers sørge for god orden i blokka.

Brannansvarlig:   Einar Berg med hjelp av blokkansvarlige.