Husleieøkning 2021

Også i 2021 blir husleia indexregulert med 3 %.

De nye husleiesatsene blir:
1 roms: 1533,-
2 roms: 2292,-
3 roms: 2786.-
4 roms: 3319.-

Styret har bestemt at vi indexregulerer husleien hvert år med 3% fra og med 2020.
Dette for å holde tritt med kommunale avgifter fremover, slik at vi ikke plutselig
får en mye større økning i husleia.