Årsmøtet 2020 er utsatt.

Styret i Brf Fritid 4 har idag besluttet at årsmøtet, som skulle avvikles på Hotell Vänerport torsdag den 9. april 2020,
er utsatt inntil videre, pga fare for Korona-smitte.

Vi må se an utviklingen i denne situasjonen, før ny dato for årsmøtet blir bestemt.

Med vennlig hilsen styret i Brf Fritid 4

Jeg jobber nå med å få denne infoen ut til alle leilighets-innehaverne: på mail, sms, brev, denne hjemmesiden og på
Facebook-sidene Fritid-4 Prat og Fritid 4 – Mariestad.

Med vennlig hilsen Ingunn