Forslag til årsmøtet

Årsmøtet 2020:
Vi har starter arbeidet inn mot årsmøtet i april måned.
Og vi må be dere som har forslag til årsmøtet om og oversende dette til styret innen utgangen av januar måned.
Siste frist for å sende inn forslag til årsmøtet er 31. januar 2020.